23948sdkhjf

Brancheråd: Vildledende udmelding om mineraluld skaber usikkerhed i byggeriet

I en udmelding fra Beskæftigelsesministeriet om den fremtidige regulering af mineraluld har en formulering fejlagtigt givet indtryk af, at mineraluld fremover skal udfases til fordel for andre materialer. Dette er ikke tilfældet, bekræfter Beskæftigelsesministeriet.
Mineraluldindustriens Brancheråd (MBR) er gået i rette med Beskæftigelsesministeriet om et nyhedsopslag på ministeriets hjemmeside om den fremtidige regulering af mineraluld. Nyhedsopslaget kan give indtryk af, at mineraluld fremover skal udfases til fordel for andre materialer.

- Det er ikke tilfældet, understreger Mineraluldsindustriens Brancheforening (MBR).

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde 28. maj et nyhedsopslag om et nyt forlig i Arbejdsmiljøforligskredsen om fremtidig regulering af mineraluld, der betyder, at mineraluld fortsat skal reguleres særskilt via mineraluldsbekendtgørelsen. Med den nye bekendtgørelse vil arbejdet med mineraluld blive bragt på almindeligt niveau for arbejdsmiljø.
I nyhedsopslaget skrev Beskæftigelsesministeriet, at der vil komme ”krav om, at virksomhederne så vidt muligt skal erstatte mineraluld med ufarlige eller mindre farlige materialer.”
Formuleringen har ifølge MBR givet anledning til forvirring på markedet, da den indikerer en udfasning af mineraluld. Men det er ikke tilfældet, bekræfter Beskæftigelsesministeriet.

Læs også: Nye regler for håndtering af mineraluld

I et brev til MBR, skriver Ministeriet således, at de anerkender, at nyhedsopslaget har medført nogle misforståelser i branchen, og bekræfter, at ”Den kommende regulering af ny mineraluld har ikke til hensigt at betyde en udfasning af mineraluld som isoleringsmateriale i dansk byggeri.”
Ministeriet forklarer videre, at substitutionsprincippet, der henvises til i nyhedsopslaget, er et almindeligt forebyggelsesprincip, der gælder for alle stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

Beskæftigelsesministeriets præcisering møder tilfredshed hos MBR.
- Ordvalget har forståeligt nok skabt en usikkerhed i byggebranchen om, hvordan mineraluld skal håndteres fremadrettet. Det glæder os derfor, at Beskæftigelsesministeriet i deres brev har rettet op på den indledende misforståelse og præciseret, at der ikke er tale om en udfasning af mineraluld, således at der kan skabes klarhed i markedet, siger Klaus Birk, der er formand for MBR.

Forskel på ny og gammel mineraluld
- En yderligere årsag til forvirring er opstået, idet Beskæftigelsesministeriet i sin formulering ikke skelner mellem ny og gammel mineraluld. Som reglerne er nu, er ny mineraluld, som man ellers kunne få indtrykket af i nyhedsopslaget, nemlig slet ikke omfattet af substitutionsprincippet, siger Klaus Birk.

- Eftersom kun gammel mineraluld produceret før 1997 stadig er klassificeret i EU – i øvrigt, på trods af at WHO helt tilbage i 2002 vurderede, at der ikke var belæg for klassificering – kan substitutionsprincippet kun gælde for gammel mineraluld. For at kunne komme i betragtning i forhold til substitutionsprincippet skal et materiale blandt andet være omfattet af både CLP og REACH forordningerne. Det er ny mineraluld ikke, og derfor er Ministeriets formulering ikke korrekt.

Når det så er sagt, mener vi yderligere, at Beskæftigelsesministeriet foregriber begivenhedernes gang i deres nyhedsopslag; ret beset kender vi ikke de endelige krav, før bekendtgørelsen engang er udarbejdet, siger Klaus Birk.
MBR har rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med henblik på at få præciseret de sidste misforståelser angående forskellen i regulering af henholdsvis ny og gammel mineraluld.

FAKTA OM NY OG GAMMEL MINERALULD

Mineraluld er syntetiske mineralfibre, der fremstilles ud fra sten, glas eller slagger. Det anvendes primært til isolering.

Gammel mineraluld
”Gammel mineraluld” er betegnelsen for mineraluld fremstillet før 1997. Mineralulden er i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen) klassificeret som muligt kræftfremkaldende (kategori 2). WHO’s internationale kræftforskningsagentur (IARC) har imidlertid i 2001 vurderet, at det ikke var muligt at klassificere disse i forhold til kræftfremkaldende egenskaber. Der er endnu ikke sket en revurdering af gammel mineraluld i EU, og klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i CLP-forordningen er derfor fortsat gældende.

Ny mineraluld
”Ny mineraluld” er betegnelsen for mineraluld fremstillet efter 1997. Ny mineraluld er undtaget klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen).
Kilde: Mineraluldindustriens Brancheråd
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.222